Koi Shop

Koi

Ai Goromo
Sale!

Ai Goromo

Breeder: Sakazume
Size: 16 inch
SKU: Sak-ag1
Breeder: Sakazume
Sex: Male
Size: 16 inch
Age: 2020
Variety: Ai Goromo

$700.00

In stock

Related Products

$1,050.00

Sex

Male

Born in

2020

Size

15 inch

Breeder

Ikarashi

$800.00

Sex

Male

Born in

2020

Size

15 inch

Breeder

Ikarashi

$950.00

Sex

Female

Born in

2020

Size

18 inch

Breeder

Sakazume

$500.00

Sex

Female

Born in

2020

Size

15.5 inch

Breeder

Sakazume

$1,300.00

Sex

Male

Born in

2020

Size

16 inch

Breeder

Sakazume

$800.00

Sex

Female

Born in

2020

Size

15.5 inch

Breeder

Sakazume

Follow us on

Instagram

@lagunakoiponds