Koi Shop

Koi

Ai Goromo

Ai Goromo

Breeder: Sakazume
Size: 16 inch
SKU: Sak-gor2
Breeder: Sakazume
Sex: Male
Size: 16 inch
Age: 2020
Variety: Ai Goromo

$700.00

In stock

Related Products

$950.00

Sex

Female

Born in

2020

Size

20 inch

Breeder

Yamasan

$950.00

Sex

Female

Born in

2020

Size

19 inch

Breeder

Yozen

$450.00

Sex

Unknown

Born in

2021

Size

14.5 inch

Breeder

Yamasan

$300.00

Sex

Unknown

Born in

2021

Size

13 inch

Breeder

Yamasan

$300.00

Sex

Unknown

Born in

2021

Size

13 inch

Breeder

Yamasan

$350.00

Sex

Unknown

Born in

2021

Size

14 inch

Breeder

Koshiji

Follow us on

Instagram

@lagunakoiponds